Z Wiki The-West PL
Skocz do: nawigacja, szukaj

Czat został wprowadzony w celu ułatwienia komunikacji między graczami w wersji 1.25. W wersji 2.0 został zaprojektowany zupełnie od nowa i dostał nowe możliwości.

Pokoje czatowe

W grze występują 3 pokoje stałe (z czego 3 warunkowe) + jeden własny.

Chatu.png

Pokoje stałe

 • Czat gry, dołączasz do niego automatycznie w momencie rejestracji, nie można go opuścić - można wyjść. W jednym takim pokoju mieści się 80 graczy, w przypadku zapełnienia się go tworzony jest automatycznie nowy pokój.
 • Czat sojuszu, tylko jeśli twoje miasto należy do sojuszu
 • Czat bitwy o fort/manewrów, tylko jeśli jesteś aktualnie zapisany na bitwę o fort lub manewry. Możesz być w kilku pokojach fortowych jednocześnie.

Pokój własny

Oprócz stałych pokoi gracz może dołączyć lub stworzyć jeden własny i zaprosić do niego znajomych. Pokoje własne mogą być zabezpieczone hasłem.

Taki pokój może być stworzony np. dla rady sojuszu lub grupy znajomych niezrzeszonych w mieście.

Tworzenie własnego pokoju

Własny pokój tworzy się za pomocą komendy /join, za pomocą tej samej komendy dołącza się do już stworzonego pokoju.

Przykłady:

 • /join wiki spowoduje:

a) w przypadku, gdy nie istnieje pokój o tej nazwie: stworzenie pokoju o nazwie wiki

b) w przypadku, gdy istnieje pokój o tej nazwie: dołączenie do pokoju o nazwie wiki

 • /join wiki 123456 spowoduje:

a) w przypadku, gdy nie istnieje pokój o tej nazwie: stworzenie pokoju o nazwie wiki, do którego dołączenia będzie wymagane hasło 123456

b) w przypadku, gdy istnieje pokój o tej nazwie: dołączenie do zabezpieczonego pokoju o nazwie wiki

Prywatne rozmowy

Opcja otwierająca rozmowę prywatną.

Każdy gracz może otworzyć nieograniczoną liczbę czatów prywatnych z dowolnymi graczami. Rozmowę taką rozpoczyna się komendą /tell (patrz niżej) lub poprzez kliknięcie na nick gracza na czacie i wybranie opcji "Szept".

Komendy tekstowe

Na czacie jest możliwe wpisywanie komend, które powodują specjalne akcje. Wszystkie komendy wpisuje się w oknie rozmowy, tak jak normalne wiadomości - z tą różnicą, że przed komendą stawia się tzw. slash, czyli znak /. Wpisywane komendy nie są widoczne dla innych graczy.

/tell

Komenda:

 • /tell: wysyła wiadomości do nieznajomego gracza.
 • /msg działa tak samo jak /tell, jest używana zamiennie.

Przykład użycia: wpisanie komendy /tell abc: jakaś tam wiadomość spowoduje otworzenie okna prywatnej rozmowy (czyli takiej, której nikt nie może przeczytać) z graczem o nicku abc o treści jakaś tam wiadomość.

/topic

Komenda:

 • /topic tekst ustawia temat w pokoju.
 • /topic kasuje wcześniej ustawiony temat.

Tematu nie możesz ustawić na Kanale gry, na stałych kanałach wymaga on uprawnień radnego miasta lub w przypadku bitwy rangi kapitana. W pokoju własnym każdy może ustawić temat.

Przykład użycia: wpisanie komendy /topic Witaj na kanale! spowoduje, że każdej osobie, która wchodzi do pokoju pojawi się temat Witaj na kanale!, a wpisanie komendy /topic spowoduje usunięcie go.

System ignorowania

Komenda:

 • /ignorelist pokazuje wszystkich ignorowanych użytkowników.
 • /ignore nazwa ignoruje innego użytkownika.
 • /unignore nazwa usuwa użytkownika z listy ignorowanych.

Ignorowany użytkownik nie może pisać do Ciebie wiadomości prywatnych (/tell), a jego wiadomości na publicznym czacie nie są przez Ciebie widziane.

Przykład użycia: wpisanie komendy /ignore abc spowoduje dodanie do ignorowanych użytkownika o nicku abc, a komenda /unignore abc odwróci tą decyzję. /ignorelist pokaże listę wszystkich ignorowanych użytkowników.

/rights

Komenda:

 • /rights ustawia prawa do rozmowy w danym pokoju (dotyczy tylko pokoi z czatem fortowym)

Dostępne atrybuty dla komendy /rights:

 • /rights general
 • /rights kapitan
 • /rights szeregowiec
 • /rights rekrut
 • /rights zdrajca

Przykład użycia: wpisanie komendy /rights szeregowiec umożliwi pisanie na czacie tylko osobom posiadającym rangę szeregowca lub wyższą (dotyczy tylko czatu fortowego, nie działa w innych pokojach).

/me

Komenda:

 • /me tekst powoduje wyświetlenie osobom przebywającym na czacie informację o tym, co robisz.


Przykład zastosowania komendy /me


Komenda ta powinna być dobrze znana użytkownikom sieci IRC, ma ona charakter typowo humorystyczny i często jest popularnym rodzajem wyrażenia się.

Przykład użycia: wpisanie komendy /me Czyta regularnie Wiki The West da efekt taki, jaki widoczny jest na powyższym screenie.

Pozostałe komendy

Komenda:

 • /clear resetuje zawartość okienka czatu.
 • /logout wylogowuje cię z gry.

Formatowanie tekstu

Możesz wyróżnić swoje wiadomości na czacie poprzez pogrubienie ich lub pokolorowanie.

Pogrubienie tekstu następuje momencie postawienia znaku * na początku i na końcu wiadomości (*Treść wiadomości*).

Dodatkowo od wersji 1.30 możliwe jest dodawanie kolorów do wiadomości. Wystarczy wpisać przed wiadomością /xxx, gdzie xxx to liczba odpowiadająca kolorowi (przykładowo wpisanie przed wiadomością /900 pokoloruje jej tekst na czerwono). Pełna lista kolorów znajduje się tutaj, a tutaj podstawowe barwy.

Przykład:

Test chatu.png

Ustawienia czatu

Ustawienia czatu.png

W wersji 2.0 zostały wprowadzone ustawienia czatu. Skonfigurować można następujące opcje:

 • Tło czatu: kolor tła czatu w systemie hex, kolory można znaleźć na tablicy kolorów.
 • Widoczność nieaktywnego czatu: opcja ta decyduje o tym, czy gdy na czacie nikt nic nie pisze, to ma on zanikać.
 • Widoczność czatu: opcja decyduje o przezroczystości czatu (im mniejsza tym bardziej jest widoczna mapa).