Z Wiki The-West PL
Wersja z dnia 17:55, 22 sty 2016 autorstwa XKonto2 (dyskusja | edycje) (Poprawa linku w podpowiedziach (HTTPS))
Skocz do: nawigacja, szukaj

Uwaga: aby zobaczyć zmiany po zapisaniu, może zajść potrzeba wyczyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki.

 • Firefox / Safari: Przytrzymaj Shift podczas klikania Odśwież bieżącą stronę, lub naciśnij klawisze Ctrl+F5 lub Ctrl+R (⌘-R na komputerze Mac)
 • Google Chrome: Naciśnij Ctrl-Shift-R (⌘-Shift-R na komputerze Mac)
 • Internet Explorer: Przytrzymaj Ctrl, jednocześnie klikając Odśwież, lub naciśnij klawisze Ctrl+F5
 • Opera: Przejdź do Menu → Ustawienia (Opera → Preferencje w Mac), a następnie Prywatność i bezpieczeństwo → Wyczyść dane przeglądania → Opróżnij pamięć podręczną.
function hideLogo(){
// $('#p-logo a').css('background-image','none');
// $('#p-logo').css('background-image','none');
}
jQuery(document).ready( hideLogo );
mw.loader.using('jquery.ui.accordion', function() {
 jQuery(document).ready(function ($) {
 $("#accordion").tabs();
 });
});

mw.loader.using('jquery.ui.tabs', function() {
 jQuery(document).ready(function ($) {
 $("#tabs").tabs();
 });
});

var nr_intrebari = 4;
var anunt_list
var nr_anunturi
var anunt_curent
var anunt_timer, hint_timer;

function ch_hints() {
  var hint_nr=Math.round(Math.random()*nr_intrebari);
  $("#west_pl_hints").slideUp("slow");
  $.get("/index.php",{title:"Szablon:Porady ",action:"raw",section:hint_nr}, function(response,succes) {
   if (succes) {
   resp= "__NOEDITSECTION__" + response
   $.get("/api.php",{action:"parse",text:resp,format:"xml"},function(xresp,succ) {
     if (succ) {
       $("#west_pl_hints").html(xresp.getElementsByTagName("text")[0].childNodes[0].nodeValue);
     }
   },"xml");
   };
},"html");
  $("#west_pl_hints").slideDown("slow");
}

function ch_anunt() {
    $(anunt_list[anunt_curent]).fadeOut("normal",function() {
       anunt_curent++;
       if (anunt_curent >= nr_anunturi) {
         anunt_curent=0;
       }
       $(anunt_list[anunt_curent]).fadeIn();
    });
}


$(document).ready(function() {
$(".SwitchGuns").click(function() {
 first = $(".SwitchGuns").closest(".InventorySet").find(".first_arm");
 second = $(".SwitchGuns").closest(".InventorySet").find(".second_arm");
 if ((first.length) && (second.length)) {
  if (first.css("display") == "none") {
   first.css("display","block");
   second.css("display","none");
  } else {
   first.css("display","none");
   second.css("display","block");
  }
 }
});

$(".anunt_primapagina").hide();
  anunt_list = $(".anunt_primapagina").toArray();
  nr_anunturi=anunt_list.length;
  anunt_curent=0;
  console.info("a:"+anunt_list+"; nr:"+nr_anunturi);
  if (nr_anunturi > 1) {
    $(anunt_list[0]).fadeIn();
    anunt_timer=window.setInterval("ch_anunt()",10000);
  } else {
    if (nr_anunturi > 0) {
      $(".anunt_primapagina").fadeIn();
    }
  }
  
  if ((wgAction != "edit") && (wgCanonicalNamespace != "Special") && (wgCanonicalNamespace != "Template") && (wgCanonicalNamespace != "Help") && (wgCanonicalNamespace != "Project") && (wgCanonicalNamespace != "File") && (wgTitle != "Global.js") && (wgTitle != "Szablon:Porady") ) {
$("#content").before("<div style='clear:both'></div><div id='west_pl_hints_container' style='padding: 10px 15px; background: url(&quot;/skins/thewest/images/content/contentBg.png&quot;) repeat scroll 0% 0% transparent; width: 610px; min-height:100px; text-align: center;'><a title='Zamknij' href='#' id='west_pl_close_hints'><img style='float:right; height:26px; width:33px;' src='https://wiki.the-west.pl/images/a/a5/X.png' /></a><img id='west_pl_hints_image' style='position:relative; float:right; height:75px; width:75; top:35px; left:0px;' src='https://wiki.the-west.pl/images/1/1c/Znak_zapytania.png' alt='Porady' /> <span id='west_pl_hints' style='width:80%'></span></div>");
  ch_hints();
  hint_timer=window.setInterval("ch_hints()",30000);
  $("#west_pl_close_hints").click(function() {
    hint_timer=window.clearInterval(hint_timer);
    $("#west_pl_hints").slideUp("slow", function() {
       $("#west_pl_close_hints").hide();
       $("#west_pl_hints_image").hide();
       $("#west_pl_hints_container").css("min-height","0px");
    });
  });
 };

addOnloadHook( function() {
   var pops = function( elems ) {
     for (var i=0; i<elems.length; i++) {
       if ( !(' '+elems[i].className+' ').match( / pops / ) ) continue;
       var anchs = elems[i].getElementsByTagName('a');
       for (var j=0; j<anchs.length; j++) anchs[j].target = '_blank';
     }
   };
   var bc = document.getElementById('bodyContent');
   var tags = ['span', 'div', 'table', 'td', 'th'];
   for (var i=0; i<tags.length; i++) pops( bc.getElementsByTagName( tags[i] ) );
 } );
});