Osobiste

Z Wiki The-West PL

Wersja Bartosz86 (dyskusja | edycje) z dnia 12:00, 1 lis 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

§1 Jedno konto na gracza

 • Każdy gracz może zarządzać jednym kontem na danym świecie (serwerze).
 • Przekazywanie hasła innym osobom lub udostępnianie im konta w inny sposób a także obsługa konta innego niż własne, jest zabronione i traktowane jest jak multikonto.
 • Przekazywanie, sprzedaż, zamiana kont jest zakazana.
 • Dotyczy to również zamiany adresu mailowego i podania hasła.
 • Surowo zabronione jest tworzenie wielu kont w celu ułatwienia rozbudowy miasta.
 • Zabronione są również próby dokonania czynności opisanych powyżej.

Przykłady:

 • Dozwolona jest gra kilku graczy z jednego komputera.
 • Każdy jednak musi zarządzać swoim kontem samodzielnie i przestrzegać zasad podanych w pkt.2.
 • Zabronione jest korzystanie z konta osoby nieobecnej przez graczy, którzy współdzielą łącze.
 • Dotyczy to również osób, które nie uczestniczą w grze (brat, siostra, syn, córka, itd.)
 • Zabronione jest logowanie się na obce konta.
 • Próba logowania również jest zakazana.
 • Włamanie lub próba włamania będą odpowiednio karane. Kara dotyczyć będzie wszystkich kont biorących udział w procederze.

§1.1 Przygody

 • Podczas rozgrywki w przygody dozwolone jest gra tylko jednym kontem w tym samym czasie.

Objaśnienie:

 • Zabrania się udziału w rozgrywce "Przygody" kilkoma kontami w tym samym czasie.
 • Gracz posiadający konta na kilku światach (nawet jeśli są to inne nicki), może uczestniczyć w rozgrywce tylko jedną postacią/kontem.
 • Logując się do rozgrywki ze świata 1 nie możemy jednocześnie logować się do Przygody ze Świata 10, Arizony itd.

§2 Więcej graczy z jednego połączenia internetowego

 • Zabronione jest wyzywanie na pojedynek gracza z tego samego połączenia internetowego w czasie użytkowania wspólnego łącza i do 24 h po zakończeniu. Zabronione jest również wspomaganie drugiego gracza (pushing).
 • Nie ma obowiązku zgłaszania wspólnego użytkowania łącza.

Dokładne objaśnienie:

 • Reguła dotyczy wszystkich, którzy grają na tym samym komputerze lub wspólnej sieci.
 • Nie ma różnicy, czy dzieje się to jednorazowo czy regularnie.
 • Do sieci liczą się na przykład ten sam dom, to samo miejsce pracy lub szkoła.

§3 Komunikacja

 • Zabronione jest obrażanie innych graczy oraz administracji.
 • Dozwolone są groźby dotyczące wyłącznie życia jakie prowadzi postać w grze.
 • Nie wolno używać słownictwa wulgarnego, obraźliwego.
 • Przykładowo jedna postać może zagrozić innej, że jak nie zaprzestanie ataków na jej miasto, to musi się liczyć z odwetem.
 • Groźby i szantaże odnoszące się do życia realnego oraz podszywanie się pod administrację są zabronione i będą skutkowały wykluczeniem z gry.
 • Skrajnie polityczne, pornograficzne lub w jakikolwiek sposób niezgodne z prawem wypowiedzi/treści są surowo zakazane.

§4 Nazewnictwo

a) nazwa gracza

 • Zabronione jest nazywanie swoich postaci nickami powszechnie uznanymi za wulgarne. Dotyczy to również nazywania postaci w językach obcych.
 • Surowo zabronione jest nadawanie swoim postaciom nazw ukazujących hasła, symbole lub ludzi związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze, nienawiści lub wzywających do nietolerancji, nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej.
 • Nazwy postaci powszechnie uznane za pornograficzne są również zabronione.
 • Nicki „Adolf Hitler” lub „Gwałciciel” prowadzą do wykluczenia z gry.

b) miasto, fort i sojusz

 • Zabronione jest nazywanie swoich miast, fortów i sojuszy nazwami powszechnie uznanymi za wulgarne, bez względu na to w jakim są one języku.
 • Surowo zabronione jest nadawanie nazw ukazujących hasła, symbole lub ludzi związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze, nienawiści, lub wzywających do nietolerancji, nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej.
 • Nazwy miast, fortów i sojuszy powszechnie uznane za pornograficzne są również zabronione.
 • Zabronione jest nadawanie miastom, fortom i sojuszom nazw obozów koncentracyjnych i obozów pracy.

c) opisy w profilu gracza, profil (nazwa) miasta, fortu i sojuszu

 • Zabronione jest używanie wyrazów powszechnie uznanych za wulgarne. Dotyczy to również wyrazów w językach obcych.
 • Surowo zabronione jest stosowanie zwrotów ukazujących hasła, symbole, ludzi związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze, nienawiści lub wzywających do nietolerancji, nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej.
 • Wyrazy powszechnie uznane za pornograficzne są również zabronione.
 • Zabrania się umieszczania linków (odnośników) do stron zawierających oferty sklepów. Wyjątek stanowi strona The West Stats (pl.weststats.com)
 • Administracja ma prawo żądać usunięcia treści, które uzna za niestosowne a gracz ma obowiązek takie treści niezwłocznie usunąć. Treści łamiące regulamin podlegają kasacji oraz karze nakładanej na podstawie tabeli kar.
 • Profile niezgodne z regulaminem gry, mogą zostać w każdej chwili bezpowrotnie skasowane.

Wszystkie powyższe zasady dotyczą również flag miast i fortów oraz nazw hrabstw.

Zakazy opisane w §3 i §4 dotyczą także nazw, wyrazów lub opisów przekręconych, skróconych lub ukrytych w inny sposób, umożliwiający ich rozszyfrowanie.

§5 Komercyjne wykorzystanie konta, linki do stron zewnętrznych

 • Zabronione jest wykorzystywania konta do celów komercyjnych.
 • Sprzedaż/kupno konta lub próba sprzedaży/kupna konta lub jego elementów jest surowo zakazana.
 • Zabroniony jest również handel lub próba handlu czasem poświęconym grze a także elementami wyposażenia postaci, oraz dysponującymi przez nią środkami pieniężnymi.
 • Zabronione jest reklamowanie innych gier, portali lub systemów zarobkowych (w tym także wysyłanie lub umieszczanie linków referencyjnych lub takich, w których poprzez kliknięcie gracz uzyskuje jakiekolwiek korzyści). Wyjątek stanowią linki referencyjne do produktów InnoGames.
 • Zabronione jest umieszczanie linków do stron zawierających materiały chronione prawami autorskimi, bądź materiały zakazane prawem polskim lub międzynarodowym, stron działających w sposób złośliwy, bądź uciążliwy dla systemu operacyjnego, oraz innych tego typu stron.
 • Administracja ma prawo żądać od gracza usunięcia każdego linku, który uzna za niewłaściwy.

Przykłady:

 • Zabroniona jest sprzedaż konta na aukcjach internetowych.
 • Zabroniona jest również sprzedaż praw gracza lub licencji konta.

§6 Błędy w grze

 • Każdy gracz ma obowiązek zgłosić administracji wykryte błędy w grze.
 • Wykorzystywanie błędów w grze do uzyskania przewagi nad innymi graczami, przekazanie informacji o błędzie innym graczom w celu wykluczenia ich z rozgrywki bądź jej ułatwienia, omijanie zabezpieczeń gry, przekazywanie informacji na temat sposobów ominięcia zabezpieczeń w grze, wykorzystywanie ograniczeń dla celów oszustwa lub utajnienie błędu jest zabronione.

Przykłady:

 • Jeżeli zauważyłeś, że Twoja postać ma więcej punktów, niż powinna, należy to zgłosić administracji.
 • Nie musisz zgłaszać błędów językowych lub ortograficznych lecz możesz to zrobić na ogólnym forum gry.

§7 Boty

 • Używanie botów, skryptów lub innych programów automatycznie łączących się z grą lub automatyzujących jej przebieg jest zabronione.
 • Wyjątek stanowią produkty autorstwa InnoGames, takie jak np. Pasek Narzędzi The-West.

§8 Wymuszenia podania hasła

 • Zabronione jest proszenie innych graczy o podanie hasła do gry jak też, wymuszanie podania hasła szantażem.

§9 Wymuszanie kar

 • Zabronione jest celowe wprowadzanie w błąd administracji lub bezpodstawne oskarżanie innych graczy, mające na celu wymuszanie dla nich kar.
 • Zabronione jest wymuszanie od administracji przedmiotów oraz innych elementów gry, poprzez celowe wprowadzeni w błąd.

§10 Podszywanie się pod administrację

 • Surowo zabronione jest podszywanie się pod administrację gry, a także powoływanie się na znajomości z administracją.

§11 Rekompensaty

 • Wszelkie utracone przez postać korzyści, bądź też możliwości potencjalnego uzyskania takich korzyści, spowodowane problemami technicznymi, nie są rekompensowane pod żadną postacią.
 • Rekompensacie nie podlega, również utracony czas aktywowanego konta premium. W przypadku zablokowania konta gracza, przepis ten stosuje się odpowiednio.

§12 Namawianie do łamania regulaminu

 • Zabronione jest namawianie innych graczy do łamania lub prób podjęcia łamania regulaminu.

§13 Nielegalna rozbudowa miasta i fortu. (pushing)

 • Zabroniona jest rozbudowa miasta lub fortu, finansowana funduszami lub zasobami zdobytymi dzięki wykorzystaniu kont, stworzonych z naruszeniem §1 regulaminu gry.
 • Osoby zapraszające do miasta lub fortu graczy, zobowiązane są powiadomić administratora, poprzez system pomocy, o wykrytych nieprawidłowościach, mogących świadczyć o tym, iż postacie lub miasta zapraszane są jedynie w celu zasilenia kasy lub magazynu, co ma na celu ułatwić rozbudowę w sposób nieuczciwy.

§14 Nadużywanie systemu supportu, afrontów, systemu zaproszeń.

 • Zabrania się zaśmiecania supportu, oraz systemu afrontów, poprzez zgłaszanie spraw dla których dane narzędzie nie jest przewidziane, używania wulgaryzmów, notorycznego poruszania spraw, które administracja uznała za załatwione.
 • Zabrania się utrudniania gry innym graczom, poprzez notoryczne wysyłanie zaproszeń (tzw. spam zaproszeniami).

§15 Punkty premium.

 • Zabrania się handlu punktami premium pomiędzy graczami. Zakaz dotyczy handlu pod każdą postacią.
 • Zabroniony jest szantaż, wymuszanie, wyłudzanie punktów premium zarówno od graczy jak i od administracji.
 • Zabrania się brania udziału w transakcjach zakupu punktów premium (lub innego odpłatnego świadczenia) dla innego gracza w zamian za jakiekolwiek elementy gry, czy też świadczenie usług w grze (przedmioty, dolary, rozbudowę miasta, fortu, ochronę osobistą, zaprzestanie ataków, pomoc w walkach fortowych, ustawienie pojedynku itp).
 • Zabronione są również próby dokonania czynności o których mowa wyżej.

§16 Nielegalne pojedynki.

 • Zabronione jest branie udziału w ustawianych (umawianych) pojedynkach, mających na celu dostarczenie wygrywającemu punktów doświadczenia, dolarów, lub nagrody z listu gończego. Przez ustawiane pojedynki należy np. rozumieć sytuację, w której celowo obniża się zdolności pojedynkowe jednej lub obu postaci aby umożliwić lub ułatwić wygraną dowolnej z postaci.
 • W szczególności zabronione są pojedynki z wykorzystaniem broni (lub innego przedmiotu zakładanego w jej miejsce) zadającej obrażenia znacznie mniejsze, niż broń używana zazwyczaj. Dotyczy to również pojedynków bez broni.
 • Wyżej wymienione pojedynki są dozwolone jedynie w przypadku, gdy wynikają one z konieczności spełnienia wymogów stawianych przez zadania przydzielane przez grę (np. walentynkowe pojedynki na kwiaty) lub w trakcie eventów, na wyraźne polecenie prowadzącego event.

§17 Poufność korespondencji.

 • Zabronione jest upublicznianie całości lub części korespondencji z supportem, bez zgody osób biorących udział w tej korespondencji.

§18 Poufność danych.

 • Zabrania się udostępniania danych osobowych innych użytkowników bez ich zgody, bez względu na sposób ich pozyskania.
 • Zabrania się publikowania wizerunku użytkowników, bez ich zgody, bez względu na sposób pozyskania materiałów, na których widnieje użytkownik.
 • Wyjątek stanowią zdjęcia grupowe.
 • Obowiązek udowodnienia, że doszło do naruszenia prywatności (publikacja wizerunku lub danych osobowych bez zgody) spoczywa na zgłaszającym.


W przypadku nieprzestrzegania regulaminu mogą zostać nałożone kary, zgodnie z tabelą kar.

Opiekunowie projektu zastrzegają sobie prawo, wykluczenia z gry graczy, którzy w rażący sposób łamią porządek społeczny The West