Prędkość

Z Wiki The-West PL
Przejdź do nawigacji

BgTop rozcestnik.png

Prędkość
Prędkość poruszania się zależna jest od kilku aspektów takich, jak:
 • Punkty Jazdy Konnej
 • Aktywne zwierzę
 • Wzmocnienia
 • Bonusy ekwipunku
 • Bonus premium/Bonus postaci

Prędkość możemy obliczyć na podstawie poniższego wzoru:

A * B * Prędkościowy modyfikator postaci * Prędkość świataDane wchodzące w zmienną A (gdzie A jest sumą poniższych wartości):
 • Podstawowa wartość poruszania się
 • Prędkość wynikająca z aktywnego zwierzęcia
 • Ilość punktów Jazdy Konnej pomnożonej przez 1%

Wartość A wyrażona jest w procentach. Jeżeli postać nie posiada założonego zwierzęcia to punkty przydzielone do Jazdy Konnej nie mają wpływu na wzór i przyjmuję się 0.
Dane wchodzące w zmienną B (gdzie B jest sumą poniższych wartości):
 • Podstawowa wartość postaci (100) podzielona przez 100
 • Wartość aktywnych wzmocnień podzielone przez 100
 • Suma bonusu prędkości wynikająca z aktywnych przedmiotów oraz setów podzielona przez 100

Wartość B wyrażona jest liczbą
Dane wchodzące w Prędkościowy modyfikator postaci (Zawiera dowolny warunek/warunki z poniższej listy, o ile postać spełnia wymagania):
 • 2 , jeżeli postać ma aktywny bonus prędkości
 • 1.1 jeżeli klasa postaci to zawadiaka, 1.2 jeżeli aktywny jest bonus postaci (klasa zawadiaka)
 • 51 jeżeli Twój poziom jest niższy niż 15

Jeżeli żaden z powyższych warunków nie może zostać spełniony to przyjmujemy wartość 1.
Podany wcześniej wzór możemy rozpisać w następujący sposób:

(Podstawa + Zwierzę + Jazda Konna) * (Podstawa/100 + Wzmocnienia/100 + Bonusy ekwipunku/100) * Premium * Bonus zawadiaki * Bonus poniżej 15 lvl * Prędkość świata