Miasta

Z Wiki The-West PL
Przejdź do nawigacji
Miasta1.png

Miasta odgrywają kluczową rolę w The West. To w nich możesz spotkać nowych znajomych, z którymi wspólnie będziecie je rozwijać. Każdy budynek w mieście przynosi bezpośrednie korzyści mieszkańcom lub odblokowuje nowe możliwości dla miasta. Każdy gracz może być mieszkańcem tylko jednego miasta po uzyskaniu zaproszenia od jego radnego lub założyciela oraz dzięki ogłoszeniu na tablicy. Alternatywnie można także założyć własne miasto.

Zalety bycia mieszkańcem

  • Ceny przedmiotów w sklepach dla mieszkańców sprzedawane są po normalnej cenie (dla obcych cena jest 4-krotnie wyższa).
  • Mieszkańcy miast w których został wybudowany Grabarz mogą się pojedynkować z innymi graczami. (Uwaga! Mogą zostać także zaatakowani.)
  • Mieszkańcy mogą korzystać z fortów należących do miasta lub sojuszu.
  • Mieszkańcy miasta mogą spać w jego hotelu za darmo, mogą również koszystać z sojuszniczych koszar.
  • Bank miejski pobiera wielokrotnie niższą prowizję od mieszkańców.
  • Czat miejski i sojuszu oraz forum miejskie są dostępne tylko dla mieszkańców.

Mieszkańcem miasta można stać się na dwa sposoby: poprzez założenie miasta lub dołączenie do już istniejącego.

Założenie miasta

Działka budowlana

Założenie miasta wymaga 300 dolarów i 80 punktów energii i trwa 8 godzin. Miasto może zostać wybudowane na dowolnej działce budowlanej, która nie została jeszcze zajęta.

Przy zakładaniu miasta musisz zadecydować o jego nazwie, która jednak może zostać później zmieniona. Nazwa musi być unikalna, co oznacza że na danym świecie nie mogą istnieć dwa miasta z taką samą nazwą.

W nowo powstałym mieście otrzymujesz automatycznie uprawnienia założyciela, dzięki czemu możesz zaprosić do niego 4 innych mieszkańców. Limit ten zwiększa się w raz z poziomem rozbudowy budynków mieszkalnych. Każdy poziom rozbudowy umożliwia zaproszenie 5 nowych graczy. Jedno miasto mieści maksymalnie 50 mieszkańców.

Przystąpienie do miasta

Dołączyć do miasta możemy po otrzymaniu zaproszenia od jednego z radnych lub założycieli, lub też przy użyciu tablicy ogłoszeń. O otrzymaniu zaproszenia dowiadujesz się z raportu, z poziomu którego możesz od razu przyjąć zaproszenie.

Po dołączeniu do miasta otrzymujesz automatycznie status mieszkańca. O ewentualnym awansie na radnego lub założyciela decyduje założyciel danego miasta (radny miasta może awansować gracza na radnego, dokonać jego degradacji z tego stanowiska lub wyprosić go z miasta).

W przypadku, kiedy założyciel opuści miasto lub jego postać zostanie dezaktywowana w ratuszu pojawi się przycisk umożliwiający otrzymanie praw założyciela. Przycisk ten może wykorzystać tylko jedna osoba.

Opuszczenie miasta

Jeśli chcemy opuścić miasto, to możemy to zrobić wchodząc do Ratusza i w zakładce Mieszkańcy, wybrać opcję "Opuść miasto", która znajduje się w prawym dolnym rogu. Trzeba przy tym pamiętać, że powrót do miasta lub przystąpienie do innego, będzie możliwe dopiero po upływie 2 godzin.

Z każdym kolejnym opuszczeniem miasta, czas na ponowne dołączenie, wydłuża się o 2 godziny. By skrócić oczekiwanie, należy pozostać na dłużej w którymś mieście. Każdy jeden pełny dzień spędzony jako mieszkaniec miasta, skróca czas oczekiwania o 5 minut.

Jeśli nasza postać jest zapisana na bitwę o fort, to nie może opuścić miasta, dopóki bitwa się nie zakończy, jeśli bierze w niej udział lub dopóki się nie rozpocznie, jeśli nie bierze w niej udziału.

Budynki miejskie

Toolbox.png

Wszystkie budynki w mieście mogą być rozbudowywane do określonego poziomu (wyjątkiem jest kościół, który nie ma limitu). Każdy gracz może budować miasto, jednak najefektywniej zrobią to wykwalifikowani budowniczy. Budowa kosztuje 240$ za godzinę niezależnie od ilości punktów pracy, kwota ta jest pobierana z kasy miejskiej lub bezpośrednio od budującego.

Aby podnieść poziom budynku potrzebne jest uzbieranie odpowiedniej ilości punktów budowy (wzór: poziom budynku * 100 ). Oznacza to, że aby podnieść ratusz na piąty poziom potrzebne jest 500 punktów budowy. Wraz z poziomem budynków rośnie także liczba punktów pracy potrzebna do budowania (wzór: poziom budynku * 15 + 15 ), co oznacza że na najwyższe poziomy budynki mogą wznieść tylko gracze najbardziej wykwalifikowani w budowaniu.

Im więcej osób pracuje przy budowie miasta tym szybciej jest ono budowane - w jego rozwoju biorą udział zarówno gracze rozbudowujący bezpośrednio miasto, jak i pozostali mieszkańcy m.in. poprzez wpłacanie pieniędzy potrzebnych na rozbudowę.


Lista budynków

Rozkład budynków1.png

Miasto widmo

Miasto otrzymuje status miasta widma w chwili, gdy opuści je ostatni mieszkaniec.

Widmo 31.png

W takim mieście nie można korzystać z żadnych budynków, możesz jedynie odebrać swoje produkty lub pieniądze z targu.

Miasta takie mogą być ponownie zasiedlone przez dowolnego gracza, który otrzymuje w nim uprawnienia założyciela.

Różnice między zajęciem opuszczonego miasta a budową nowego:

  • Przejęte zostają wszystkie budynki dokładnie w takim stanie, w jakim zostawili je poprzedni mieszkańcy.
  • Pieniądze pozostawione w kasie miejskiej również zostają zachowane.
  • Przejęte zostaje forum miejskie wraz z wszystkimi tematami zostawionymi przez poprzednich mieszkańców.

Wygląd miasta na mapie

500 - 20000 pkt
40001 - ∞ pkt
20001 - 40000 pkt